Lokale oversigt

Oversigt over sal 2-4

Lokalerne kan lukkes enkeltvis, der kan åbnes op mellem de tilstødende lokalerne

Oversigt over salene 5-10 + Teatersalen

Lokalerne kan lukkes enkeltvis, der kan åbnes op mellem de tilstødende lokaler. 

Bordopstillinger.

Eksempler på bordopstillinger:

Biograf / teateropstilling:
Anvendes typist ved foredrag med mange deltager, større generalforsamlinger og støøre møder.

Sildebensopsætning:
Anvendes mest til dagmøder, eksterne møder, gå-hjem-møder, kursus og seminarer.

Konference / kongresopstilling:
Er kendetegnet ved rimeligt stort deltagerantal, udpræget envejs kommunikation.