I nærheden

RING SØ

 

er delvist privatejet, hvor publikum har adgang til det offentlige strandareal fra Søkildevej.

 

Der er ligeledes offentlig adgang på en trampesti på ca. 2,4 km rundt om søen. Stien kræver, at man har solidt fodtøj på, og den er vanskelig tilgængelig for barnevogne og kørestole.

 

 

LEGOLAND

Legoland fylder 50 år, og det skal fejres med et brag af en sæson fyldt med fest, flag og musik - og masser af LEGO klodser. Parken er flottere end nogensinde og klar til et helt særligt år. I er også inviteret til festen.

KATTEGATCENTRET

Bliv bidt af havet. Mærk gyset, når hajerne omringer dig. Forelsk dig i de nuttede sæler, fang en krabbe og ro i kajak på ishavet. Oplevelser både inde og ude, der bider sig fast for altid.

DJURS SOMMERLAND

Er i til fart, leg og sjov for hele familien? Så glæd jer til Danmarks største rutchebaner, det kæmpestore Vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. kom og oplev, hvorfor Djurs Sommerland er kåret til Nordens bedste sommerland fire år i træ - og prøv de 2 superseje nyheder for hele familien.

GIVSKUD ZOO

Her får du adgang til tre vildt forskellige oplevelser på samme billet: Zoo til fods, safaripark i egen bil og den imponerende dinosaurpark.  2018 udvides med udstillingen "Tilbage til istiden", der besøges til fods.

DEN GENFUNDENDE BRO

Oplev smuk ingeniørkunst fra 1899 ved Den Genfundende Bro. I Horsens Kommune ligger en unik turistattraktion for hele familien i form af Den Genfundne Bro, der lå i hi inde i en dæmning i 85 år. I 2014 blev broen gravet fri og restaureret til fordums storhed, og i dag er broen et storslået syn og en endnu bedre oplevelse at gå hen over. Naturstien løber gennem Træden Skov, hvor den passerer Gudenåens gamle løb på en høj dæmning. Tilbage i den smalsporede jernbanes tid krydsede togene Gudenådalen på en impornerende stålgitterbra ca. 15 meter over åens løb. På det tidspunkt, Nordeuropas højeste gitterbro. Ved ombygningen til normalspor i 1929 valgte man at bygge en jorddæmning - alt mens gitterbroen var inde i dæmningen. 

 

SILKEBORG ROVFUGLESHOW

Oplev Falkemandens majestætiske ørne, lynhurtige falke, adrætte høge samt de fascinerende og sagnomspundne ugler på tætteste hold. Unge som gamle gyser når fuglene – i det underholdene, lærerige og meget utraditionelle show – i samarbejde med falkonererne viser eksempler på deres fantastiske jagt- og flyveegenskaber. Her får du endda selv chancen for at holde en rovfugl eller ugle. Falkoner Flemming Sanggaard har hele livet beskæftiget sig med: Natur, jagt og vilde fugle. Nyd madpakken på de naturskønne picnicområder med udsigt til dådyr og imponerende amerikanske bisonokser.

 

HIMMELBJERGET

Trods det, a himmelbjergets top rejser sig 147 meter over havets overflade, får man hos geologerne den oplysning, at Himmelbjerget er en "falsk" bakke. Da istiden var forbi, gravede de ernorme smeltevandsmasser sig ned i jordlagene og dannede de tunneldale, hvis skrå sider danner den "falske" bakke - i  modsætning til den "ægte" bakke, som er jævnt afrundet til alle sider. I tunneldalen, som skabtes af smeltevandet, findes den smukke Julsø, over hvis overflade Himmelbjerget rejser sig. 

HJEJLEN

Sejl en tur på Silkeborgsøerne med Hjejlen. "Hjejlen", verdens ældste kulfyrede hjuldamper, er i dag perlen i en række af historiske både. Hjejleselskabet ejer 8 unikke historiske både der hvert år er rammen om en oplevelse for mere end 125.000 gæster på søerne.

EJER BAVNEHØJ

Ejer Bavnehøj - er dramatisk og spænding og byder på en dramatisk og spændende historie. Historien spænder fra skabelsen under istiderne, et nationalt samlingspunkt, stolte traditioner, mystiske gåder, sjove anekdoter til oplevelsen af en storslået udsigt.

YDING SKOVHØJ

Et af Danmarks højeste punkter beliggende sydvest for Mossø. Højden er 172,54 meter over havets overflade, når man medregner en bronzealderhøj bygget på toppen af bakken. Hvis man ser bort fra menneskeskabte ting, er højden 170,77 meter, hvilket er 9 cm lavere end Danmarks højeste naturlige punkt, Møllehøj med 170,86 meter, mens Ejner Bavnehøj er Danmarks treidehøjeste naturlige punkt med 170,35 meter.

FÆNGSLET

Besøg Europas største fængselsmuseum og mærk den specielle stemning krybe helt ind under huden. Du møder fanger og vogtere, når de som skygger går forbi på gangen, og du kan se og høre dem på skærmene, hvor de fortæller om alt fra familieforhold til problemer med narko.
Du kan også slå følgeskab med en af de tidligere fanger eller ansatte ved at vælge et af de ti interaktive ID-kort.

SUKKERTOPPEN

Beliggende ved sydsiden af Mossø - er 108 meter over havets overflade og giver en prægtig udsigt over søen og Gudenådalen. På toppen kan ses rester af en vikingeudkigspost.

GAMMEL RY MØLLE

Gl. Rye Mølle er en hollandsk gallerimølle, også kaldet en hatmølle. Møllen er opført i 1872 som kornmølle, og i forbindelse med mølleriet har der senere været drevet savværk og korn- og foderstofforretning. Museum som bl.a. fortæller om 2. verdenskrig i området og om datidens store træskoproduktion.

THEM FORTIDSSAMLING

Museet er indrettet i et bindingsværkshus fra 1700-tallet og rummer hovedsageligt genstande fra egnen helt fra stenalderen og til nu. Især er træskofremstillingen, som foregik på gårdene godt repræsenteret.

LABYRINTHIA

Ta´en udflugt til Labyrinthia - Labyrinternes Land ved Silkeborg, og oplev nogle anderledes, sjove og udfordrende timer i labyrinternes verden.

VETERANBANEN BRYRUP-VRADS

En af Bryrups største attraktioner er veterantoget, som kører på et stykke af den nedlagte Horsens-Silkeborg jernbanestrækning. Turen går fra Bryrup til Vrads - en smuk tur på ca. 5 km, hvor man kører forbi Kvindsø, Kulsø og Snabe Igelsø. Det er Danmarks korteste tur - men absolut smukkeste togrejse. Veteranbanen genopliver hver sommer den tidligere togdrift på en 5 km. lang strækning. På stationen i Vrads findes både restauration og en historisk samling. Nyd også skønheden omkring Bryrup Langsø.

KLOSTERMØLLE

Siden reformationen i 1536 har Klostermølle været et samlingssted for mange mennesker. Er du interesseret i historie, er Klostermølle et oplagt sted at tage til. Klostermølle ligger, hvor gudenåen løber ud i Mossø. På stedet lå der i middelalderen et benediktinerkloster. Heraf er der kun få rester. Munkene opstemmede Gudenåen og ledte vandet gennem en kanal til klostret. Herved kunne de anlægge vandmølle og engvandingsanlæg. I dag ligger der et stort smukt bygningskompleks, der tidligere har været papirfabrik.

ØM KLOSTER MUSEUM

Øm Kloster Museum ligger pragtfuldt placeret i det smukke østjyske Søhøjland ved ruinerene af Danmarks bedst belyste middelalderlige kloster. Ruinparken, på to tønder land, fremviser den mest fuldkomne grundplan, der kendes af et dansk cistercienserkloster. Fem middelalderlige grave er synlige i ruinen af kirke og kapitelsal. I museumsbygningen er udstillet fund fra udgravningerne af Øm Kloster, hvor bl.a. munkenes dagligliv kan følges gennem mange spændende ting.

DET GAMLE VESTBIRK VANDKRAFTVÆRK

Tankerne om et vandkraftværk ved Vestbirk opstod under Første Verdenskrig. Krigen havde standset de udenlandske leverancer af kul og diesel, der blev brugt i elværkerne. Masser af vandløb - syd for Østbirk løber vandene mod øst (Kattegat) og nord for Østbirk er alle vandløbene en del af Gudenå-systemmer. Naturlige søer og den kunstigt anlagte sø ved Vestbirk Kraftværk. Et besøg på det gamle Vandkraftværk er absolut spændende og anbefales.

HJORTSVANG MUSEUM

Lev livet på landet og se de ændringer, der er sket i løbet af de seneste 200år. Mærk stemningen i stue, stald og lade. Se dagligdagens redskaber og få et indblik i, hvordan det daglige slid og de stille sysler i aftentimerne gik for sig.

ULDUM MØLLE

I 1895 genopbyggede man Uldum Mølle på sin nuværende plads efter en brand. Den oprindelige mølle lå på Hesselballe Mark. Møllegården, som blev skånet ved branden, ligger der stadig. Det er en hollandsk vindmølle med galeri og løgformet hat; møllevingerne er næsten 22 m lange. Den er opført i 1895-96 og var i drift indtil 1952. En kreds af Uldum-borgerne købte i 1982 den da stærkt medtagne mølle, som siden med nænsom hånd er blevet restaureret og genindviet den 23. maj 1992. Møllen er nu omdannet til en selvejende institution og fungerer i dag som arbejdende museumsmølle.

ULDUM, TØRRING OG ØLHOLM KÆR

Et af de mest besøgte områder af de store mose- og kærarealer ved Gudenåen. Naturen er simpelthen enestående! Tørvegravninge under 1. og 2. verdenskrig har skabt rige muligheder for plante- fisker- og fugleliv. Der er flerre fugletårne i området. Kærret gennemstrømmes ag Gudenåen og rummer en mængde forskellige dyre- og plantearter, som er sjældne og truede. Ca 1050 ha af Uldum Kær er afgrænset som Natura 2000-område. I Uldum Kær findes blandt andet spidssnudet frø, stor vandsalamander, visse flagermusarter og sjældne og frede plantearter - herunder majgøgeurt og engblomst.

HAMPEN SØ

Hampen Sø er en af Danmarks reneste søer. Her er også en fin badestrand.

PALSGAARD SKOVMUSEUM

På Vester Palsgaard Skovmuseum finder du masser af gamle skovredskaber, måleinstrumenter og andre effekter fra områdets skovdrift - alt sammen dækkende perioden fra 1804 til 2003.

Udviklet af: Søgemedier A/S - Cookiepolitik